نان های کینگ نماینده فعال از سراسر کشور می‌پذیرد.

ضمن تشکر از اینکه تمایل به پیوستن به خانواده بزرگ های کینگ را دارید

متقاضیان با شرایط مندرج در ذیل، می‌توانند درخواست نمایندگی خود را از طریق برگه تماس با ما ارسال فرمایند.

 

  • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
  • اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
  • دارای حسن شهرت و اعتبار در منطقه مورد نظر
  • نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرائم
  • حداقل سه سال سابقه فعالیت در توزیع مواد غذایی
  • موقعیت و فضای کاری مناسب